Πολιτική βάπτιση - Ονοματοδοσία

Πολιτική βάπτιση ή ονοματοδοσία

Πολιτική βάπτιση

Η απόκτηση του ονόματος δεν είναι προνόμιο μόνο των Χριστιανών . Ένα παιδί πρέπει να έχει όνομα δηλωμένο άσχετα με τις θρησκευτικές πεποιθήσεις των γονέων του . Επίσης κάποιος μπορεί να μην είναι σε θέση να τελέσει το μυστήριο της βάπτισης για διάφορους λόγους (έλλειψη νονού, οικονομικοί παράγοντες , οικογενειακοί κλπ)  .  Με την ονοματοδοσία γίνεται η κτήση του ονόματος , ενω με την βάπτιση την κτήση θρησκεύματος. Έτσι δεν σας εμποδίζει κανείς να κάνετε και τα 2 . Η ονοματοδοσία είναι μία διαδικασία προαιρετική αλλα αμετάκλητη. Απο την στιγμή που δηλώσετε το όνομα με την ληξιαρχική πράξη ονοματοδοσίας δεν μπορείτε να βαπτίσετε το παιδί μετα με άλλο. Καταχωρείτε πλέον στην ληξιαρχική πράξη γέννησης.

 

 ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑΣ

Η διαδικασία έχει τα απλά παρακάτω βήματα για την ολοκλήρωση της.

  1. Πραγματοποιείτε στον Δήμο που έχουν δηλώσει μόνιμη κατοικία οι γονείς ή στο ληξιαρχείο που δηλώθηκε η γέννηση.
  2. Οι γονείς προσκομίζουν τις αστυνομικές ταυτότητες  ή τα διαβατήρια τους.
  3. Σε περίπτωση που δεν μπορούν να παραστούν και οι 2 γονείς που έχουν γονική μέριμνα ο γονέας που θα προσέλθει θα πρέπει να έχει εξουσιοδότηση θεωρημένη απο την αστυνομία του γονέα που αδυνατεί να προσέλθει .Θα αναφέρονται σε αυτήν : η ημερομηνία γέννησης του παιδιού και το όνομα που θα πάρει.

Οπως και με την βάπτιση έτσι και με την ονοματοδοσία πρέπει να κατατεθεί στο ληξιαρχείο της περιοχής που ανήκετε μέσα σε 60 μέρες απο την πράξη της.

twitter vaptizo.gr facebook vaptizo.gr

 

 
 
Copyright (c)2011 vaPtizo.gr- Βάπτιση & HyperHosting.GR | Free Website Template by SuperSite.Me